امکان دسترسی کاربران به تراکنش های مالی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی فراهم می شود

به گزارش وبلاگ انار، پس از تلاش شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی در خصوص شفافیت مالی هزینه ها در این دانشگاه، حال رئیس دانشکده مهندسی پیشقدم شده تا تراکنش های مالی دانشکده خود را در اختیار کاربران قرار دهد.

امکان دسترسی کاربران به تراکنش های مالی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار دانشگاه وبلاگ انار، افزایش هزینه های مختلف در دانشگاه فردوسی از ترم جدید باعث شده تا شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه بیش از گذشته موضوع شفافیت مالی هزینه آن را پیگیری کنند.

پیش از این نیز در گزارشی با عنوان شفافیت مالی هزینه های دانشگاه فردوسی؛ خواسته اصلی دانشجویان/ وقتی جیب دانشگاه با پول دانشجو پُر می شود این مطالبه دانشجویی پیگیری شد.

طبق آنچه رئیس دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرده بود هزینه های سالانه این دانشگاه به رقم 100 میلیارد تومان می رسد که تا پایان برنامه ششم توسعه 50 درصد آن باید توسط دانشگاه تامین شود.

این مسائل باعث شد تا شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی پویش شفافیت مالی را طراحی کنند و از مسئولان دانشگاه بخواهند با شفافیت مالی هزینه کرد ها در دانشگاه، راه را برای ایده های جدید دانشجویی و کاهش آن باز بگذارند.

پس از آن بود که در مراسم جشن ورودی های جدید دانشگاه فردوسی مشهد برخی از مسئولان و اساتید دانشگاه (هر چند در ظاهر) به این پویش پیوستند.

اما در این میان یکی از روسای دانشکده های این دانشگاه گوی سبقت را از دیگر مسئولان دانشگاه ربود و علاوه بر پیوستن به این پویش، به مطالبه گری شفافیت مالی دانشجویان جامه عمل پوشاند.

حمیدرضا پوررضا، رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در این راه پیشقدم شده است. گفتگوی ما با او اکنون پیش روی شماست.

وی استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر بوده که مدرک کارشناسی خود را در سال 68 در رشته الکترونیک از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را بترتیب در رشته های الکترونیک و کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و در سال های 71 و 81 اخذ کرده است.

همچنین در دو بازه زمانی و در سال های 84 تا 86 و 90 تا 92 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر، در سال های 92 تا 97 معاون پژوهشی دانشکده و از سال گذشته هم ریاست دانشکده مهندسی را برعهده گرفته است.

دانشجو: دستاورد های دوره مدیریتی شما در دانشکده تا به حال چه مواردی بوده است؟

در دوره یک ساله گذشته، اولین قدم، تشکیل یک تیم نسبتا بزرگ مدیریتی دانشکده با مشارکت ترکیبی از نیرو های با سابقه و نیرو های جوان و از گروه های مختلف دانشکده بود تا با تمرکز بر ایفای مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر ارزش آفرینی، بین المللی سازی و مدیریت مبتنی بر اصول راهبری مطلوب اهداف و برنامه های دانشکده استخراج و روی میز تیم مدیریتی قرار گیرد.

بهره بردن از همکاران جوان کمک کرده تا ضمن استفاده از ذهن خلاق و انرژی زیاد آنها، کادرسازی برای آینده مدیریتی دانشکده حاصل شود.

دانشجو: در آینده، اولویت ها و اهداف شما در دانشکده چه مواردی خواهد بود؟

جذب دانشجویان ممتاز و اثربخشی آموزش، اثربخشی پژوهش، ترویج کارآفرینی و ارزش آفرینی، ارتباط موثر با جامعه و صنعت، توسعه همکاری های بین المللی، توسعه منابع مالی متنوع و پایدار و مدیریت بهینه هزینه ها، تصمیم گیری اثربخش، مسئولانه و مبتنی بر خرد جمعی با مشارکت همه ذینفعان، چابکی و کارایی ساختار و شفافیت فرایند های سازمانی، ایجاد جو پویا و بانشاط برای افزایش انگیزه در دانشکده و افزایش حس تعلق سازمانی اهداف اصلی در طراحی برنامه های آینده دانشکده خواهد بود.

بر اساس اهداف فوق، مجموعاً 37 برنامه اصلی طراحی شده و در حال حاضر برنامه ها اولویت بندی و تعدادی از آن ها در فاز اجرا هستند.

دانشجو: شورای صنفی دانشجویان در مسائل مختلف چه جایگاهی دارد و نوع همکاری شما با این شورا چیست؟

همانطور که قبلا ذکر شد، یکی از اهداف دانشکده، اخذ تصمیم های مبتنی بر خرد جمعی با مشارکت همه ذینفعان است. بر این اساس، در برنامه های دانشکده تقویت شورا صنفی دانشجویان، شکل گیری زیرشورای صنفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان شاخه ای از شورای صنفی دانشجویان و تشکیل مجامع صنفی استادان و کارکنان دانشکده قرار گرفت. تلاش شده است که این نهاد های 4 گانه نقاط اصلی تماس هیات رئیسه با ذینفعان دانشکده باشد.

در این بین شورای صنفی دانشجویان و مجمع صنفی کارکنان بیشترین فعالیت را داشته اند. مجمع صنفی استادان شکل گرفته، ولی فعالیت چندانی نداشته و متاسفانه زیرشورای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مرحله تشکیل باقی مانده و هیچگونه فعالیتی ندارد.

انتظار می رود شورا ها و مجامع صنفی تلاش کنند تا به استیفای حداکثری حقوق صنف خود همت گمارند و اعتقاد هیات رئیسه دانشکده بر این است که این تلاش حداکثری دانشکده را در نقطه تعادل بسیار خوبی قرار خواهد داد، انشاءالله.

دانشجو: ورودی های جدید اگر بخواهند با شما ارتباط داشته باشند، چگونه می توانند با شما مسائل مختلف را بیان کنند؟

بنظرم اصلی ترین کانال ارتباطی دانشجویان با تیم اجرایی دانشکده و دانشگاه در انتقال مسائل صنفی، بایستی شورای صنفی باشد، مگر در مسایلی که جنبه شخصی آن بر جنبه صنفی غلبه دارد، که در این صورت هیات رئیسه دانشکده همواره شنوای مسائل دانشجویان خواهند بود.

دانشجو: برای حل مسائل مالی در سطح دانشکده چه برنامه هایی دارید؟

همانطور که در بیان اهداف دانشکده ذکر شد، یکی از اهداف توسعه منابع مالی متنوع و پایدار و مدیریت بهینه هزینه ها است.

تلاش می کنیم تامین منابع مالی دانشکده را به آرامی از دوش دولت برداشته و با تنوع بخشی به منابع مالی، نیاز های خود را از منابع دیگر تامین کنیم.

در بین منابع مالی، دو منبعی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، یکی کسب درآمد از محل تبدیل علم به ثروت و ارزش آفرینی است و دیگری جلب توجه خیرین به سمت پشتیبانی مالی دانشکده به منظور رفع مسائل و نیاز های اجتماع.

در کنار مدیریت درآمد، مدیریت هزینه نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. سعی شده با تهیه گزارش های مالی دوره ای و شفاف، تمامی ذینفعان را نسبت به هزینه کرد هوشمندانه ترغیب کنیم.

در حال حاضر گروه ها بیش از آنکه در فضای چانه زنی مالی قرار بگیرند، با علم از وضعیت مالی خود تلاش می کنند به بهترین شکل ممکن و با رعایت حداکثری اولویت ها به هزینه کرد منابع مالی خود بپردازند. قطعا از آنجایی که در ابتدای این راه هستیم، فاصله از راستا بهینه بسیار است. کمک های فکری و ارائه بازخورد های تمامی نهاد های 4 گانه فوق الذکر موجب خواهد شد تا در زمانی هر چه کوتاهتر، خطای طی راستا به حداقل برسد.

دانشجو: با توجه به ایجاد سامانه شفافیت مالی در دانشکده مهندسی چرایی و دلیل ایجاد این سامانه را چه می دانید؟

اصلی ترین عاملی که می تواند به مدیریت هزینه کمک کند آن است که ذینفع اطلاعات درستی از وضعیت جاری خود داشته باشد. دانشگاه در تلاش است با ایجاد یک مدیریت توزیع شده، تمام دانشکده ها را به شکل حداکثری درگیر در این مدیریت کند.

دانشکده مهندسی تلاش کرده تا عین این موضوع را به گروه ها نیز تسری دهد، به گونه ای که هر گروه در ابتدای سال از وضعیت بودجه های خود مطلع و مسایل مالی خود را مدیریت کند.

از آنجایی که سامانه الکترونیکی مالی دانشگاه امکان ارائه اطلاعات مالی در سطح گروه ها را ندارد، معاونت ادرای و مالی دانشکده اقدام به سفارش و طراحی یک سیستم مالی تحت شبکه در دانشکده کرده است.

این سامانه این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا اطلاعات دقیقی از جزئیات درآمد ها و هزینه های مالی داشته باشد. در این سامانه هر گروه می تواند نه تنها از تمامی تراکنش های مالی خود، بلکه از عملکرد دیگر گروه ها نیز مطلع شود. هیات رییسه دانشکده تلاش می کند در فضایی شفاف، تمام ارکان و نهاد های چهارگانه دانشکده از عملکرد های مالی مطلع باشند.

دانشجو: اهداف شما از ایجاد شفافیت چیست؟

شفافیت کمک می کند تا ضمن اینکه این احساس را بوجود می آورد که هر یک از ما در اتاقی شیشه ای فعالیت کرده و در معرض دید همگان قرار داریم که البته این موضوع به شدت بر مراقبت رفتارمان اثرگذار است، از دریافت بازخورد های دیگران متاثر از پایش عملکردمان نیز بهره مند شویم.

دانشجو: به نظرتان دلایل لزوم شفافیت در دانشگاه و جامعه چیست؟

بنظر می رسد عامل اصلی در وقوع رفتار های نامناسب این است که در هر یک از ما این احساس بوجود آید که در معرض دید و قضاوت دیگران نیستیم و یا نیازی به پاسخگویی در خود احساس نکنیم. شفافیت ما را در معرض دید ذی حقوق قرار داده و حتما ما را در جایگاه پاسخگویی قرار خواهد داد.

دانشجو: پیرامون عملکرد و کاربرد های این سامانه توضیح دهید

این سامانه تحت شبکه بوده و امکان دسترسی کاربران به تراکنش های مالی دانشکده را فراهم می کند. مدیران گروه ها، نهاد های 4 گانه دانشکده و حتی استادان بصورت شخصی می توانند بنا به تقاضا، دسترسی به اطلاعات این سامانه داشته باشند.

دانشجو: راه چاره شما به دیگر مسئولان دانشگاه برای ایجاد شفافیت در مسائل مختلف دانشگاه چیست؟

در حال حاضر با اطلاع ستاد دانشگاه، سامانه شفاف سازی اطلاعات مالی در دانشکده مهندسی پیاده سازی شده است. معاونت اداری و مالی و مرکز فاوای دانشگاه تلاش می کنند تا با اصلاحاتی که در سامانه الکترونیکی مالی دانشگاه ایجاد می کنند، امکان شفاف سازی مالی را در آینده نزدیک به همه دانشگاه تسری دهند. در این بین سامانه آزمایشی اجرا شده در دانشکده مهندسی و بازخورد های آن کمک زیادی به موفقیت طرح فوق خواهد کرد.

دانشجو: بسکمک از مدیران مردمی و یا حتی کارمندان ممکن است اطلاعاتی درباره شفافیت های مالی اداره و سازمان خود داشته باشند که بتوانند در اختیار مردم قرار دهند، اما دلایل مختلفی از جمله ترس از توبیخ و اخراج شدن باعث شده که ازین کار خودداری کنند. در کشور ما این مساله چطور باید حل شود؟

فکر می کنم این موضوع باید به یک مطالبه مردمی تبدیل شود. در این صورت همه مدیران اجرایی باید به این مطالبه تن دهند؛ لذا بیایید هر کدام در هر موقعیتی که هستیم، اگر از بیت المال استفاده می کنیم، بصورت شفاف عملکرد خود را در معرض دید صاحبان این مال قرار دهیم. یاد بگیریم که خطا های یکدیگر را در محیطی آرام به یکدیگر گوشزد نماییم تا مبادا محیط متشنج مشوق عدم شفافیت شود. بنظرم در دراز مدت همه از این اقدام منتفع خواهیم شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "امکان دسترسی کاربران به تراکنش های مالی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی فراهم می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امکان دسترسی کاربران به تراکنش های مالی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی فراهم می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید