برای نخستین بار در کشور؛ خدمات کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیرتماسی توسعه یافت

به گزارش وبلاگ انار، برای نخستین بار در کشور کارهای تحقیقاتی و خدماتی کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیرتماسی با کوشش یک شرکت دانش بنیان توسعه یافت. خدماتی که در روزهای شیوع کرونا می تواند به صورت مطمئن تر و با ریسک کمتری برای اطمینان از عدم درگیری افراد با این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

برای نخستین بار در کشور؛ خدمات کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیرتماسی توسعه یافت

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی وبلاگ انار به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای نخستین بار در کشور کارهای تحقیقاتی و خدماتی کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیرتماسی با کوشش یک شرکت دانش بنیان توسعه یافت. خدماتی که در روزهای شیوع کرونا می تواند به صورت مطمئن تر و با ریسک کمتری برای اطمینان از عدم درگیری افراد با این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

کرونا بهانه خوبی برای فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری شد تا بتوانند با نمایش توانمندی ها و دانش خود، هم به احتیاجهای داخلی پاسخ دهند و هم قدرت و توان خود را به رخ دنیا بکشند. یکی از محصولات پرکاربرد این روزهای کشور دماسنج هایی هستند که برای سنجیدن دمای بدن افراد و اطمینان از بیمار نبودن آنها به کار می آیند.

دماسنج هایی که در دو نوع تماسی و غیر تماسی ارائه می شوند که دماسنج های مایع در شیشه (جیوه ای)، دماسنج های نواری (از نوع دماسنج های سطحی)، دماسنج های دیجیتالی و دماسنج های غیر تماسی (IR) از انواع پرکاربرد آنها محسوب می گردد.

آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما هم در روزهایی که این محصول کاربرد بیشتری دارد و از اسفندماه سال گذشته اقدام به توسعه تحقیقات و خدمات خود درباره کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیر تماسی نموده است. اتفاقی که برای نخستین بار در کشور محقق شده است.

بنا به گفته مهدی نورس مدیر عامل این آزمایشگاه دانش بنیان، ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ است ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﺎی بدن او را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی کند. این نوع دماسنج با توجه به نوع انتقال ویروس کووید 19، بهترین نوع تجهیز اندازه گیری دمای بدن است.

این نوع دماسنج ها برای اندازه گیری متناوب دمای بیمار و نظارت بر آن با استفاده از یافتن شدت تابش حرارتی بین نمونه اندازه گیری و حسگر کار می نمایند. در این مدل تعیینات و ارزیابی دمای داخلی بدن به وسیله اندازه گیری میزان انتشار حرارتی از مجرای گوش نشان داده می گردد. شرایط اجرا برای اندازه گیری غیر تماسی دمای پوست هم توسط این دماسنج ها فراهم شده است.

این فعال دانش بنیانی ادامه می دهد: با توجه به گستردگی فعالیت و کاربرد عمومی این دماسنج ها و اهمیت آنالیز صحت آن ها، این آزمایشگاه پس از آنالیز های لازم اقدام به گسترش فعالیت وکالیبراسیون این دماسنج ها کرد. آزمون های عملکردی این دماسنج ها بر اساس استانداردهای بین المللی انجام شده است.

دماسنج غیر تماسی پزشکی دو نوع اندازه گیری مجزا دارد. اندازه گیری دمای بدن و اندازه گیری دمای سطح پوست.

اندازه گیری دمای پوست کاربردهای خاصی در تعیین دمای سطح بدن انسان دارد. این درجه حرارت تا حد زیادی به جریان خون پوست و شرایط محیطی بستگی دارد. بنابراین، دمای پوست نمی تواند به طور مستقل با دمای داخلی بدن در ارتباط باشد.

درجه حرارت بدن به طور سنتی توسط دماسنج های تماسی در نقاط مختلفی از بدن مانند دهان، مقعد یا زیر بغل اندازه گیری می گردد. اغلب این سایت ها، دمای هسته بدن را با دقت لازم نشان نمی دهند. بنابراین، در طی اقدامات جراحی و در بخش مراقبت های ویژه، درجه حرارت به طور مکرر در شریان ریوی (PA)، مری دیستال، مثانه ادراری یا روی غشای پرده صماخ اندازه گیری می گردد که مکان های دمای هسته شناخته می شوند.

با توجه به محدودیت های فیزیولوژیکی و عملی، تنها کانال شنوایی (گوش)، از جمله غشای پرده صماخ برای تشخیص متداول مادون قرمز غیر تماسی (IR) مناسب است. کانال شنوایی یک حفره تقریبا ایده آل برای اندازه گیری دمای بدن IR است. این نقطه از بدن در اثر تنفس، غذا خوردن، نوشیدن یا سیگار کشیدن تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

از نظر تشریحی، این مجرا یک لوله کمی خمیده به طول 3.5 سانتی متر در یک عظیمسال است. این مجرا از قسمت خارجی به خوبی عایق بندی شده است و در مجاورت شریان ها و رگ های اصلی مغز واقع شده است. از هیپوتالاموس، که مرکز تنظیم حرارتی بدن است، فقط در حدود 3.5 سانتی متر فاصله دارد. دمای پرده صماخ یک اندازه گیری شناخته شده از دمای هسته است و غشای آن یک سایت هسته دما محسوب می گردد. دمای کانال گوش که توسط یک دماسنج IR اندازه گیری می گردد نسبتا نزدیک به غشای پرده صماخ است و به طور قابل توجهی تحت تاثیر التهابات موضعی قرار نمی گیرد. قسمت داخلی کانال گوش به سرعت نشان دهنده تغییرات پویا در دمای هسته است.

نورس در ادامه با اشاره به تفاووت نوع صنعتی و پزشکی دماسنج های غیرتماسی، بیان می نماید: بر خلاف انواع صنعتی دماسنج های IR که عملکرد آنها می تواند به طور کامل با یک منبع تابش حرارتی استاندارد (یک جسم سیاه) ارزیابی گردد، صحت یک دماسنج غیر تماسی مادون قرمز پزشکی باید علاوه بر این، در شرایط واقعی شامل اندازه گیری دما از بیماران نیز ارزیابی گردد.

وی ادامه می دهد: این امر احتیاج به استفاده از یک پروب دمایی تماسی مرجع قرار داده شده در بدن بیمار دارد. ترجیحا چنین پروب مرجعی باید در درون بدن قرار بگیرد که دارای دمای بدن شناخته شده یا دمای بدن نزدیک به هسته باشد، مانند شریان ریوی، مثانه ادراری یا غشای پرده صماخ. از طرف دیگر، دمای مرجع ممکن است از مکان های سنتی اندازه گیری دما مانند حفره دهان یا روده عظیم به دست آید.

مدیر عامل این آزمایشگاه دانش بنیان ادامه می دهد: دماسنج IR باید حداقل دارای یک حالت تنظیم باشد که در آن دما با تنظیم اندازه گیری مستقیم از کانال گوش با توجه به هسته مرجع انتخاب و یا سایت بدن غیر هسته نمایش داده گردد.

به گفته وی، مکان های سنتی بدن که به طور معمول توسط متخصصان پزشکی و عموم مردم برای ارزیابی دمای انسان مورد استفاده قرار می گیرند، خوانش هایی را ارائه می دهند که با دمای هسته متفاوت است. دمای مکان بدن (به عنوان مثال دهان یا روده عظیم) ممکن است پایین تر یا بالاتر از دمایی باشد که از هسته اندازه گیری می گردد.

وی همچنین بیان می نماید: به عنوان مثال، درجه حرارت معمولی دهان به طور متوسط 0.4 درجه سلسیوس و دمای زیر بغل 0.7 درجه پایین تر از اندازه گیری همزمان شریان ریوی است. جبران مکان فیزیولوژیک برای یک فرد در شرایط تعیین، ویژه همان فرد است. این امر ممکن است به سن و اندازه بیمار، نوع بیماری ها، فعالیت های بدنی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی داشته باشد، اما به ابزارهای مورد استفاده برای اندازه گیری دما بستگی ندارد.

زمانی که یک دماسنج IR تحت شرایط مختلف دما و رطوبت محیط کار می نماید، خطای آزمایشگاهی نشان می دهد که میزان خطای داخلی سیستم، رانش ها و مقاومت ساختاری، به همراه سایر عدم قطعیت ها در اندازه گیری دما، تا چه میزان ممکن است به نزدیکی دمای اندازه گیری شده با دمای واقعی یاری کند.

منبع: خبرگزاری فارس

به "برای نخستین بار در کشور؛ خدمات کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیرتماسی توسعه یافت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برای نخستین بار در کشور؛ خدمات کالیبراسیون دماسنج های پزشکی غیرتماسی توسعه یافت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید